Welkom in onze webshop.
Wij zijn nog bezig om onze webshop in te richten en is nog niet operationeel.
Op dit moment zijn wij nog bezig om leveranciers te benaderen die ons willen bevoorraden.
U ziet wel al hoe wij de website willen indelen en wat onze algemene voorwaarden zijn.
Wij zullen in de komende tijd de website steeds aanvullen.